Odpověď na žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2015

Žadatelkou o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. byla v případě věci pod sp. zn. Zin 81/2015 advokátka, která ověřovala pro svého klienta, zda tento klient u Nejvyššího soudu aktuálně figuruje jako účastník některého z řízení. Nejvyšší soud v odpovědi uvedl, že konkrétní osoba k příslušnému datu není a ani v minulosti nebyla účastníkem žádného řízení u Nejvyššího soudu. Nad rámec poskytnuté informace Nejvyšší soud žadatelce poradil, že podobné dotazy může směřovat telefonicky přímo na informační kancelář Nejvyššího soudu, tel. 541 593 413, v pracovních dnech vždy od 7:30 do 16:00 hodin. U podobných dotazů není potřeba podávat žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., což zpravidla znamená časovou prodlevu.
Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.