Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 100/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 8. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 100/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout informaci zda níže uvedení soudci Nejvyššího soudu čerpali dovolenou v termínu 3. a 4. 7. 2017 (případně kterýkoli z níže uvedených soudců v některém z těchto dnů).“. Ve zmíněném seznamu pak uvádíte konkrétně soudce JUDr. Václava Dudu, JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivanu Zlatohlávkovou.

Povinný subjekt Vám tímto sděluje (poskytuje informaci), že nikdo z uvedených soudců nečerpal v termínu 3. – 4. 7. 2017 řádnou dovolenou ani jiný typ pracovního volna.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona