Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 7. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 102/2016.

V odpovědi na Vaši žádost Vám povinný subjekt sděluje, že k dnešnímu datu (27. 7. 2016, čas 10.45 hod.) neeviduje Nejvyšší soud ve své elektronické databázi (Informační systém ISNS) žádné řízení, jehož účastníkem by v minulosti byla (nebo je) u Nejvyššího soudu společnost H. C., s.r.o., IČ xxxxxxxx.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona