Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 106/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud obdržel dne 29. 7. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, v níž žádáte v anonymizované verzi:
„… poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který uznal vinným neposkytnutím pomoci své matce lékaře, přičemž v rozhodnutí mimo jiné uvedl:
Pokud by se obviněnému dostalo od matky jasně výslovně formulovaného odmítnutí řešení její kritické zdravotní situace jím samotným, jako lékař disponoval takovými odbornými znalostmi, že si měl a mohl uvědomit nezbytnost včasného zajištění pomoci jinými lékařskými místy bez ohledu na projev vůle poškozené vůči němu…“

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Vámi požadované rozhodnutí (usnesení) Nejvyššího soudu je v anonymizované podobě (se kterou v žádosti souhlasíte) zveřejněno pod sp. zn. 3 Tdo 135/2016 na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, kde je můžete dohledat zadáním spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu. Můžete rovněž využít níže uvedený odkaz, který přímo zobrazí anonymizované rozhodnutí 3 Tdo 135/2016:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/51579158F7B847F1C1257FDC0030F33D?openDocument&Highlight=0,

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona