Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 109/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 1. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, v níž žádáte, byť v anonymizované verzi, kopii rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 144/2014. Dále pak uvádíte, že Vám postačí i odkaz ke stažení této anonymizované verze rozsudku.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona skutečně platí, že: „Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Vámi požadovaný rozsudek Nejvyššího soudu je v anonymizované podobě zveřejněn na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, kde jej můžete dohledat zadáním spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu. Můžete rovněž využít níže uvedený odkaz, který požadovaný rozsudek přímo zobrazí:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/CC47BABE63C72C89C1257FF700471A1A?openDocument&Highlight=0

Nejvyšší soud respektuje Vaše přání neuvádět, vzhledem k automatickému zveřejnění této odpovědi na internetu, v tomto dokumentu žádné Vaše osobní údaje.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona