Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 109/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 109/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout stanovisko trestního kolegia sp. zn. Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014.

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá kopii stanoviska povinného subjektu sp. zn. Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha: Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2013


Rozhodnuti - Tpjn 301_2013