Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 10/2020


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 1. 2020 Vaši žádost sp. zn. Zin 10/2020 v následujícím znění:„Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informace, zda byly v uplynulých třech letech podány k Vašemu soudu návrhy na uznání soudních rozhodnutí kostarických soudů, a to zejména těch, ve kterých na straně žalobce figurovala společnost MULPOR Company S.R.L.
Domnívám se, že můj klient byl vystaven ze strany této společnosti podvodnému jednání, proto v případě, že byly k Vašemu soudu podány návrhy na uznání rozhodnutí kostarických soudů, žádám též o informaci, s jakým výsledkem.“
 

K Vaší žádosti povinný subjekt sděluje, že v uplynulých třech letech nebyly podány k Nejvyššímu soudu návrhy na uznání soudních rozhodnutí kostarických soudů.

Dále Nejvyšší soud ve své databázi ke dni 23. 1. 2020 neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona