Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 110/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout „anonymizované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno-střed, vedené pod spisovou značkou 7 TDO 748/2018, ze dne 28. 6. 2018.“

Povinný subjekt Vám v reakci na Vaši žádost v příloze poskytuje anonymizovanou kopii usnesení č. j. 7 Tdo 748/2018-31 ze dne 28. 6. 2018.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Příloha (elektronická): Rozhodnuti - 7 Tdo 748_2018.pdf


Rozhodnuti - 7 Tdo 748_2018