Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 111/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní doktorko,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 111/2016, ve které žádáte poskytnutí informace, zda bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníky na straně žalující nebo na straně žalované jsou anebo byly tyto právnické osoby:

- společnost K. A. s  r. o., IČ xxxxxxxx,
- společnost K. W. s. r. o., IČ xxxxxxxx.

Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že uvedené právnické osoby nejsou u Nejvyššího soudu evidovány v žádném řízení, které by v současnosti bylo vedeno nebo pravomocně ukončeno v posledních třech letech.
Nad rámec Vaší žádosti povinný subjekt sděluje, že společnost K. A., s. r. o., IČ xxxxxxxx, byla účastníkem dvou řízení v letech 2004 a 2007:
- 32 Odo 1378/2004,
- 25 Cdo 23/2007.

Podrobnosti k těmto řízením můžete nalézt na internetové stránce Nejvyššího soudu po zadání příslušné spisové značky do formuláře tabulky Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na domovské stránce webu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona