Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2019

Vážený pane,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 114/2019, prostřednictvím které žádáte

„o zaslání PDF kopie rozsudku Vašeho soudu ze 15. května 1996, sp. zn. 3 Cdon 370/96, dle Vašeho uvážení případně v anonymizované formě. Rozsudek mi můžete nejlépe zaslat v odpovědi na tento email.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.´

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická): usnesení 3 Cdon 370/96.pdf
 
3 Cdon 370_96.pdf