Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

dne 17. 11. 2017 obdržel Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona Vaši žádost evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2017, kterou jste následně doplnil dne 20. 11. 2017. Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soude ze dne 30. 5. 2017, č.j. 25 Cdo 4712/2016-285.

Předmětné rozhodnutí Vám v příloze zasíláme.

Na závěr si Vám ještě dovolíme představit vyhledávač judikatury Nejvyššího soudu, který najdete na našich webových stránkách včetně návodu, jak s ním pracovat. Lze v něm již najít i Vámi požadované rozhodnutí. Věříme, že ho ve své budoucí advokátní praxi mnohokrát oceníte.
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/WebSpreadSearch

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): rozsudek NS ze dne 30. 5. 2017, č.j. 25 Cdo 4712/2016-285

Rozhodnuti - 25 Cdo 4712_2016