Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 14/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 14/2018, ve které požadujete „zaslání anonymizovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 1997 č. j. 2 Cdon 1217/97-124, a to v elektronické formě...“.

Povinný subjekt Vám v odpovědi v příloze zasílá elektronickou přílohu - anonymizovanou kopii rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 1997, č. j. 2 Cdon 1217/97 -124.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): 2 Cdon 1217-97_ uprava