Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2016, v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5402/2015.

Nejvyšší soud Vám tímto požadované rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5402/2015 ze dne 26. 8. 2016 zasílá v příloze, neboť s tímto rozhodnutím již byli řádně seznámeni všichni účastníci řízení, přičemž povinnému subjektu už nic nebrání poskytnout jeho anonymizovanou verzi třetím osobám.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona
Příloha (elektronická): Anonymizovanytext20Cdo5402 2015.docx