Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 156/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 156/2016, v níž žádáte poskytnutí informace, zda u Nejvyššího soudu probíhá řízení, v němž je účastníkem některá z níže uvedených společností:

- AWS Central Europe, s.r.o., IČ: 276 06 791,
- Active Web Solutions Limited, registrační číslo: 03844968.

Tímto Vám sděluji, že Nejvyšší soud neeviduje ke dni 4. 10. 2016 žádná řízení, ve kterých by figurovala některá z Vámi uvedených společností AWS Central Europe, s.r.o. nebo Active Web Solutions Limited.

Nad rámec tohoto sdělení dovolte, abych Vás informoval, že podobné dotazy (v případě dotazů na právnické osoby) standardně vyřizuje informační kancelář Nejvyššího soudu na telefonních linkách +420 541 593 413 nebo +420 541 593 383. Nemusíte tedy o ně žádat v režimu Informačního zákona. Informaci přitom získáte obratem.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona