Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 179/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 11. 2016 Vaší žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 179/2016, ve které žádáte o sdělení následujících informací:

„1) V jakých právních věcech ( uveďte spisovou značku ) vystupuji u Nejvyššího soudu České republiky jako účastník soudního řízení ?
2) Uveďte jméno, příjmení soudce, který vyřizuje každou jednotlivou právní věc uvedenou v bodu 1 této žádosti.“

Tímto Vám sděluji, že spisové značky Nejvyššího soudu všech právních věcí, ve kterých jste účastníkem řízení, jsou spolu se soudci, kteří ve věci rozhodují, uvedeni v následujících tabulkách:


Řízení odškrtnutá
21 Cul 8/2015JUDr. Olga Puškinová; JUDr. Ljubomír Drápal; JUDr. Mojmír Putna
30 Cdo 5459/2014JUDr. Pavel Simon; Mgr. Vít Bičák; JUDr. František Ištvánek


Řízení nevyřízená (stav ke dni 23. 11. 2016)
30 Cdo 5500/2016*-
30 Cdo 3826/2016**JUDr. František Ištvánek; Mgr. Vít Bičák
29 Cdo 1633/2016JUDr. Petr Gemmel; JUDr. Zdeněk Krčmář; Mgr. Milan Polášek
29 NSCR 164/2016JUDr. Zdeněk Krčmář; JUDr. Petr Gemmel; Mgr. Milan Polášek
*Napadlo k Nejvyššímu soudu dne 22. 11. 2016 - z tohoto důvodu nejsou k dnešnímu dni známi soudci, kteří ve věci budou rozhodovat.
**K dnešnímu dni znám předseda senátu a soudce zpravodaj.


Poznámka k doručování odpovědi ve věci sp. zn. Zin 179/2016:
Vzhledem k tomu, že žádost, zaslaná Nejvyššímu soudu dne 15. 11. 2016, evidovaná pod sp. zn. Zin 179/2016, byla odeslána z e-mailové adresy, kde není možno jednoznačně ověřit identitu žadatele, Nejvyšší soud zvolil jako způsob doručení odpovědí doporučenou poštu na adresu trvalého bydliště žadatele, aby tak eliminoval riziko možného zneužití poskytovaných citlivých (osobních) údajů.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona