Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 17/2018, ve které jste požadoval sdělení „kolik věcí skončil v období od října do prosince 2017 každý ze soudců dle rozvrhu práce dočasně přidělených k Nejvyššímu soudu (soudců stážistů), tedy dle rozvrhu práce: Mgr. Tomáš BRAUN, JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., JUDr. Ivana KUDRNOVÁ, JUDr. Pavel MALÝ, Mgr. Jiří NĚMEC, JUDr. Jiří NOVOSAD, JUDr. Michael PAŽITNÝ, Ph.D., JUDr. Vítězslava PEKÁRKOVÁ, JUDr. Hana TICHÁ, JUDr. Monika VACKOVÁ, Mgr. Hynek ZOUBEK.
Žádost byla na základě výzvy povinného subjektu upřesněna dne 14. 2. 2018, a to tak, že datem skončení se myslí datum vydání usnesení nebo rozsudku, skončenými se myslí věci, ve kterých bylo vydáno usnesení nebo rozsudek (nikoliv tzv. jinak) a skončením věcí konkrétním soudcem stážistou se myslí věci, které vyřídil jako soudce zpravodaj.

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje požadované informace formou elektronické přílohy “TabulkavyřízenýchvěcíZin17 2018.xlsx“. V souboru naleznete tabulku ke každému z výše uvedených soudců, ve které je uvedeno, které věci kdy vyřídil, byl-li ve věci současně pověřen jako soudce-zpravodaj, a s jakým výsledkem.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá o zpětné potvrzení přijetí informace na e:mail, ze kterého Vám byla poskytnuta.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): TabulkavyřízenýchvěcíZin17 2018.xlsx