Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 180/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, evidovanou pod sp. zn. Zin 180/2016, v níž žádáte o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky, sp. zn. Cpjn 42/87 ze dne 18. 12. 1987 (evidovaného také jako judikát R 12/1988).

Požadované anonymizované rozhodnutí, sp. zn. Cpjn 42/87 ze dne 18. 12. 1987 Vám tímto zasíláme na Vámi požadovanou e-mailovou adresu formou přílohy této odpovědi. Jedná se konkrétně o skenovanou kopii textu, uveřejněného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): R 12 1988.pdf