Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 182/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 182/2016, v níž žádáte sdělení data jmenování pana JUDr. Bohumila Dvořáka soudcem Nejvyššího soudu.

Tímto Vám sděluji, že JUDr. Bohumil Dvořák byl přeložen k Nejvyššímu soudu ke dni 1. 10. 2016 jako stálý soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona