Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 184/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 184/2016, v níž žádáte zaslání skenu judikátu Nejvyššího soudu České socialistické republiky, uveřejněného pod č. R64/1973 ve sbírce soudních rozhodnutí (sp. zn. 5 Cz 37/1972).

Požadovanou kopii rozhodnutí č. 5 Cz 37/72 jako skenovanou kopii přímo ze stránek Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČSR Vám tímto zasíláme formou přílohy 5Cz37_72.pdf této odpovědi.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): 5Cz37_72.pdf