Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 189/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 189/2016. Prostřednictvím této žádosti se domáháte anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 ve věci sp. zn. 4 Tdo 968/2016.

Povinný subjekt Vám anonymizovanou verzi předmětného rozhodnutí zasílá v příloze „4Tdo 968.docx“ této e-mailové zprávy.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost je nutno podat k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 4Tdo 968.docx