Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 194/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 194/2016, v níž se domáháte poskytnutí těchto konkrétních informací: „… zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníky na straně žalující nebo na straně žalované jsou nebo byly následující osoby: společnost KOMERSIA AUTO s.r.o., IČ:60462710, se sídlem Pikovická 206/11, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26362; nebo společnost KOMERSIA WEST s.r.o., IČ:25211064, se sídlem U Mexika 1310, Nýřany, PSČ 330 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8988. Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení. V případě, že takové řízení neevidujete, prosím o potvrzení této skutečnosti…

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi sděluje, že Vámi výše uvedené dvě společnosti nefigurují v databázi Nejvyššího soudu v posledních 3 letech v žádném pravomocně ukončeném řízení a nejsou účastníkem ani v žádném aktuálním řízení, jež doposud probíhá. Tato informace je platná k dnešnímu dni, tedy k 27. 12. 2016.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona