Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 195/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 195/2016, v níž se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí sp. zn. 4 Pzo 14/2016.

Povinný subjekt Vám požadovanou informaci zasílá jako přílohu této datové zprávy pod názvem „4 Pzo 14“.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (datový soubor): 4 Pzo 14

Rozhodnuti - 4 Pzo 14_2016