Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 24/2018

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 24/2018, ve které požadujete „poskytnutí všech anonymizovaných soudních rozhodnutí vedených u Vašeho soudu v trestní/trestněprávní agendě, kde jako obhájce (právní zástupce) vystupoval P. S.“

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Požadovaná rozhodnutí jsou volně dostupná v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, které se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Povinný subjekt Vám tedy níže poskytuje tabulku všech anonymizovaných rozhodnutí vyhovujících Vašemu požadavku a v dalším odkazuje právě na zmíněnou databázi. Příslušné rozhodnutí se v anonymizované verzi zobrazí po zadání konkrétní spisové značky do webového formuláře na domovské stránce webu Nejvyššího soudu.

Spisová značka
Postavení P. S. v řízení
5 TDO 1335/2017OBHÁJCE
11 TDO 638/2017OBHÁJCE
8 TDO 588/2017OBHÁJCE
4 TDO 249/2016PR. ZAST.
5 TDO 1155/2014PR. ZAST.
6 TDO 744/2014PR. ZAST.
3 TDO 734/2014PR. ZAST.
5 TDO 326/2014PR. ZAST.
5 TDO 300/2014PR. ZAST.
7 TDO 139/2014PR. ZAST.
8 TDO 124/2014PR. ZAST.
8 TDO 939/2013PR. ZAST.
5 TDO 1575/2012PR. ZAST.
11 TDO 991/2012PR. ZAST.
6 TDO 1385/2011OBHÁJCE
7 TDO 801/2011OBHÁJCE
3 TDO 732/2011OBHÁJCE
6 TDO 59/2011OBHÁJCE
7 TDO 1333/2010OBHÁJCE
6 TDO 895/2010OBHÁJCE
8 TDO 167/2010OBHÁJCE
7 TDO 39/2010OBHÁJCE
5 TDO 23/2010OBHÁJCE
3 TDO 1242/2009OBHÁJCE
6 TDO 861/2009OBHÁJCE
4 TDO 389/2009OBHÁJCE
3 TDO 345/2009OBHÁJCE
7 TDO 286/2009OBHÁJCE
3 TDO 1629/2008OBHÁJCE
8 TDO 1429/2008OBHÁJCE
6 TDO 1419/2008OBHÁJCE
8 TDO 587/2008OBHÁJCE
5 TDO 488/2008OBHÁJCE
6 TDO 322/2008OBHÁJCE
8 TDO 245/2008OBHÁJCE
6 TDO 997/2007OBHÁJCE
3 TDO 796/2007OBHÁJCE
3 TDO 434/2007OBHÁJCE
11 TDO 414/2007OBHÁJCE
7 TDO 406/2007OBHÁJCE
3 TDO 311/2007OBHÁJCE
8 TDO 1407/2006OBHÁJCE
7 TDO 1329/2006OBHÁJCE
6 TDO 1282/2006OBHÁJCE
8 TDO 1453/2005OBHÁJCE
11 TDO 210/2005OBHÁJCE
6 TDO 113/2005OBHÁJCE
11 TVO 48/2004OBHÁJCE
11 TDO 1083/2004OBHÁJCE
5 TDO 1071/2004OBHÁJCE
3 TDO 1023/2004OBHÁJCE
11 TDO 82/2004OBHÁJCE
6 TDO 1459/2003OBHÁJCE
3 TDO 1451/2003OBHÁJCE
7 TDO 1390/2003OBHÁJCE
3 TDO 856/2003OBHÁJCE
7 TDO 817/2003OBHÁJCE
5 TDO 33/2003OBHÁJCE
3 TDO 944/2002OBHÁJCE
11 TVO 69/2002OBHÁJCE
11 TVO 66/2002OBHÁJCE
6 TDO 552/2002OBHÁJCE
3 TDO 240/2002OBHÁJCE
3 TDO 122/2002OBHÁJCE
3 TVO 83/2001OBHÁJCE
7 TVO 114/2000OBHÁJCE


Podle § 6 odst. 2 Informačního zákona „Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne;…“. K tomu povinný subjekt na vysvětlenou sděluje, že pokud byste trval na přímém poskytnutí informace, např. zaslání všech výše uvedených anonymizovaných rozhodnutí v listinné podobě, požadoval by povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 1 Informačního zákona nejprve úhradu ve výši nákladů spojených s pořízením kopií požadovaných anonymizovaných rozhodnutí. Úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace by povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 1 Informačního zákona požadoval také v případě přímého poskytnutí veškerých rozhodnutí elektronicky na Váš e-mail.

Pro úplnost je třeba k tabulce s poskytnutými spisovými značkami Vámi požadovaných rozhodnutí vysvětlit, že sloupec, který přináší údaje o postavení daného advokáta v řízení, obsahuje pojmy „OBHÁJCE“ a „PR. ZAST.“, které jsou významově totožné. Používání obou těchto variant při zaznamenávání jednotlivých řízení do Informačního systému Nejvyššího soudu bylo v minulých letech dáno pouze aktuálně preferovaným označením (názvoslovím).

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona