Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2020


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 1. 2020 Vaši žádost sp. zn. Zin 2/2020, prostřednictvím které žádáte poskytnutí výpisu Vašich řízení vedených u Nejvyššího soudu.


Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že kromě aktuálního řízení o poskytnutí informace podle informačního zákona, sp. zn. Zin 2/2020, eviduje k dnešnímu dni (10:00 hodin) pouze jedno další řízení, a to sp. zn. 4 Tdo 322/2016.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona