Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2016

Vážená paní magistro,
dne 3. 3. 2016 obdržel Nejvyšší soud Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 33/1016.

V odpovědi na tuto Vaši žádost nyní uvádím:

Nejvyšší soud aktuálně nevede a v minulosti ani nevedl žádné řízení, ve kterém by vystupovaly jako účastníci řízení Vámi uvedené osoby Y. R.; D. R., anebo společnost IZBA, spol s. r.o..

Tyto údaje jsou platné ke dni 7. 3. 2016, 15:45 hod.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.