Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2016

Vážená paní,
Nejvyšší soud obdržel 4. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 34/2016. Konkrétně žádáte o informaci, zda bylo Nejvyšším soudem vydáno rozhodnutí, ve kterém konstatoval, že opatrovníkem fyzické osoby omezené ve svéprávnosti (omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům) nemůže být manžel této osoby.

Nejvyšší soud žádné takové rozhodnutí, na které se dotazujete, ve své databázi nedohledal. Při hledání odpovědi na Váš dotaz pověření pracovníci Nejvyššího soudu využili nejen vyhledávání pomocí klíčových slov v databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, ale pro ověření negativního zjištění také přímo oslovili předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Pavlíka, který je na danou problematiku specialistou. Ani JUDr. Pavel Pavlík si ze své bohaté soudní praxe na žádný takový případ nevzpomněl.

Poučení: Pokud nesouhlasíte s rozsahem, nebo formou poskytnuté informace, můžete podle § 16a zákona 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.