Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2016

Vážená paní doktorko,
Nejvyšší soud obdržel dne 7. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „informačního zákona“), evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2016, v níž požadujete jménem svého klienta PhDr. V. S., zaslání přehledu prováděných odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu ve vztahu k osobě Vašeho klienta.

Podle § 2 odst. 1 informačního zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud nespravuje Vámi uvedené přehledy prováděných odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a nemá k nim ani přístup, nevztahuje se požadovaná informace k působnosti Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud z tohoto důvodu ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona Vaši žádost o poskytnutí informací o d k l á d á.

Nad rámec výše uvedeného Vám sděluji, že Nejvyšší soud v rámci své agendy, označované ve spisech zkratkou Pzo, rozhoduje pouze ve věcech návrhů na přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l až § 314n, Hlava XX, Část III., zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním).

Ve věci Vašeho klienta PhDr. V. S., žádný takový návrh Nejvyšší soud v minulosti až do dnešního dne neobdržel, osoba PhDr. V. S., k dnešnímu dni vůbec nefiguruje v databázi projednávaných věcí Nejvyššího soudu, respektive vůbec nefiguruje v informačním systému Nejvyššího soudu ISNS.

Vámi požadovanými informacemi pravděpodobně disponuje Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování (UZČ SKP).

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Se srdečným pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.