Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel 15. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou eviduje pod sp. zn. Zin 36/2016. Žádáte v ní o poskytnutí kontaktu na zastupující advokáty, kteří jednali v řízení O navrácení daru sp. zn. 33 Cdo 3012/2009.

Dovolujeme si Vám oznámit, že zastupující advokátky obou stran daly písemný souhlas k poskytnutí kontaktních údajů, které tímto uvádíme:

- Strana žalující: JUDr. J. E.

- Strana žalovaná: JUDr. J. T.

Poučení: Pokud nesouhlasíte s rozsahem, nebo formou poskytnuté informace, můžete podle § 16a zákona 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.