Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 38/2016


Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt obdržel dne 24. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 38/2016. Konkrétně v ní požadujete poskytnout následující informace:


1) Policie Olomouckého kraje k aktivním řízením vedeným ÚS a NS pod č.j. 3 Tdo 323/2016 a č.j. III.ÚS 396/16 a II.ÚS 3196/2015 dne 16. 7. 2015 (viz příloha) uvedla, že ospělovské konopí nikdy nezvážila, stejně tak semena. Policie Jihomoravského kraje dne 19. 3. 2013 uvedla, že konopí vždy zváží a váhu stonku a větviček a semen dopočítává s nulovým obsahem do celkového obsahu % THC v konopí (viz. příloha).
*Sdělte prosím, který postup policie je správný dle judikatury?*

2) Kriminalistický ústav dne 31. 1. 2013 (viz. příloha) uvedl, že policie měří obsah THC v konopí dle toho, jak je konopí používáno, což činí z problému fyzikálně chemického problém psychologický a sociální.
*Sdělte správný postup dle judikatury?*

V odpovědi Vám musím sdělit, že pro tyto Vaše otázky neurčuje judikatura Nejvyššího soudu v tuto chvíli ani pro jednu z nich žádný konkrétní postup. Odpověď je přitom výsledkem pečlivého studia databáze rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.
V příloze Vám však zasílám anonymizované verze judikátů Nejvyššího soudu Tpjn 301/2013, Tpjn 300/2014 a také 8 Tdo 1217/2014, jež v obecné rovině s otázkami, které jste v rámci předmětné žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 38/2016 Nejvyššímu soudu předložil, určitě souvisejí.
Nejvyšší soud Vám tedy poskytuje odpověď, která alespoň částečně vysvětluje obecné nazírání soudů na danou problematiku.
Nejvyšší soud se zároveň zdržel jakéhokoli konkrétního komentování Vámi zaslaných příloh, neboť ty jsou pravděpodobně součástí stále aktivních řízení u Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Podle ustanovení § 11 odst. 4 a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím totiž povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení a podle § 11 odst. 4 b) zákona č. 106/1999 Sb. neposkytnou také informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaši žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne doručení této odpovědi podat stížnost k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.přílohy:
Tpjn301-2013.doc
Tpjn300-2014.doc
8Tdo1217-2014.docx