Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2016

Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 31. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 39/2016.
Žádáte konkrétně poskytnout informace o všech věcech, které napadly u senátů občanskoprávního a obchodního kolegia ve dnech 2. 2. – 2016 až 3. 2. 2016 do okamžiku nápadu věci sp. zn. NSČR 35/2016. Tyto informace požadujete včetně přesného času nápadu, a to za účelem ověření, zda proběhlo přidělování věcí mezi jednotlivé senáty v souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud Vám informaci poskytuje formou vytištěné tabulky /neboť odpověď žádáte písemně/. V tabulce naleznete veškeré podklady, které jste požadoval.
Nad rámec poskytnuté informace ale dovolte poznámku: Pokud hodláte ověřovat, zda věc sp. zn. NSČR 35/2016 napadla senátu č. 29 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v souladu s rozvrhem práce, pak jednoznačně ano. A to z toho důvodu, že agendu NSČR, tedy věci předložené soudu v insolvenčních řízeních, projednává pouze jako jediný právě senát číslo 29 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Ostatně, přiložená tabulka o tom rovněž vypovídá.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Příloha: Tabulka:Dovolání napadlá na NS o 2. 2. 2016 do 3. 2. 2016