Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel dne 6. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 40/2016. Žádáte v ní poskytnout obsah Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, konkrétně obsah všech čísel vydaných v roce 2016 do data podání Vaší žádosti. Dále pak žádáte o poskytnutí informace o obsahu každé nově vydané Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dálkovým přístupem, protože jde o informaci, která se pravidelně vytváří.

Dovolte, abych Vám sdělil, že v roce 2016 prozatím vydalo nakladatelství Wolters Kluwer /www.wolterskluwer.cz/ ve spolupráci s Nejvyšším soudem pouze jediné číslo sbírky. Obsah tohoto čísla je jednak možné nalézt na internetové stránce Nejvyššího soudu, konkrétně v dolní polovině její domovské stránky www.nsoud.cz, zasílám Vám jej také v podobě .pdf dokumentu.
Nejvyšší soud pravidelně pod odkazem na úvodní stránce svého webu www.nsoud.cz bude publikovat obsah aktuálně vydávaných sbírek – a to dokonce i několik dnů /týdnů/ před jejich plánovaným vydáním. Tam tedy opakovaně vytvářenou informaci vždy naleznete.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Příloha:Obsahsbírky1-2016.pdf