Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2016

Vážený pane magistře,
Nejvyšší soud obdržel 11. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 45/2016. Konkrétně jste požadoval zaslat níže specifikovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu:

    Ncdn 17/93 z 11. 8. 1993, Odon 23/94 z 22. 12. 1994, Odon 6/95 z 20. 4. 1995, Odon 4/93 z 29. 3. 1993, Tzn 33/93 z 27. 5. 1993, Odon 34/93 z 22. 12. 1994 a Cdon 23/94 ze dne 17. 1. 1995.


    Nejvyšší soud předmětná rozhodnutí vyhledal a zasílá Vám je v anonymizované listinné podobě, se kterou jste souhlasil dne 21. 4. 2016 při telefonickém dotazu povinného subjektu v rámci upřesňování všech atributů Vaší žádosti.

Poučení:


Pokud se způsobem nebo formou vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.