Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 46/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel dne 13. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 46/2016.

V souvislosti s publikováním tiskové zprávy Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016 „Nejvyšší soud systematicky monitoruje činnost českých soudů na trestním úseku při rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy, způsobené trestnou činností,“ jste požadoval zaslat hodnotící zprávy, zpracované k této problematice Oddělením dokumentace a analytiky judikatury Nejvyššího soudu. Výslovně jste přitom uvedl, že žádáte zaslat hodnotící zprávu za první čtvrtletí tohoto roku a poslední čtvrtletí roku minulého. V případě nejasností v žádosti jste povinnému subjektu nabídl možnost, upřesnit tuto žádost buď přes Vaši emailovou schránku anebo telefonicky.

K upřesnění žádosti skutečně dne /dnes/ 22. 4. 2016 došlo. A to nejprve po naší vzájemné telefonické dohodě a následně také potvrzením z Vámi udané emailové adresy v tom smyslu, že berete zpět žádost o zaslání výše uvedené hodnotící zprávy Oddělení dokumentace a analytiky judikatury Nejvyššího soudu za první čtvrtletí letošního roku a požadujete pouze hodnotící zprávu, která mapuje období posledního čtvrtletí roku minulého.
Tuto Vámi požadovanou zprávu Vám Nejvyšší soud v příloze zasílá.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Příloha: Shrnutí Sm 2015-398 29012016.docx