Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 48/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel dne 18. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 48/2016. Žádáte v ní poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci sp. zn. 33 Cdo 765/2000 ve strojově čitelném formátu, přičemž uvádíte, že nebude problém zaslat anonymizovanou verzi.

V příloze Vám proto Vámi požadovanou verzi rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 765/2000 v anonymizované podobě zasíláme.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Příloha: 33Cdo765-2000.docx