Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel dne 19. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 49/2016, v níž žádáte o zaslání kopie anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 3925/2013, případně zaslání elektronického odkazu, pod kterým je anonymizovaná verze předmětného rozhodnutí zveřejněna.

Odkaz k elektronické anonymizované verzi rozhodnutí 25 Cdo 3925/2013 Vám tedy v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. tímto zasíláme:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2025%20AND%20%5Bspzn2%5D%3Dcdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D3925%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2013&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Zároveň respektujeme Vaše upozornění, že odpověď bude automaticky zveřejněna na internetu, proto neobsahuje žádné osobní údaje žadatele, ačkoli je ve své žádosti o poskytnutí informace řádně doložil.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.