Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 49/2017, prostřednictvím které se domáháte informace, zda proti Vašemu bývalému muži M. R. je u Nejvyššího soudu aktuálně vedeno soudní řízení či nikoliv.

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že proti Vámi uvedené osobě se jménem M. R. k dnešnímu dni není a v minulosti ani nebylo vedeno žádné řízení u Nejvyššího soudu.

Pro úplnost Vám povinný subjekt sděluje, že pokud by k osobě Vašeho bývalého manžela objevil ve své databázi záznam, pak by Vám podrobnosti o této skutečnosti nemohl sdělit a žádost by odmítl podle § 15 odst. 1 Informačního zákona s odkazem na § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť nesděluje osobní údaje účastníků řízení nikomu jinému krom nich samotných anebo jimi řádně zmocněných zástupců.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona