Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 6. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 55/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu v trestní věci mediálně (veřejností) sledovaného případu obviněného pana XY.

Povinný subjekt Vám tímto v příloze nazvané „3Tdo1507 2016.docx“ požadovanou informaci poskytuje.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 3Tdo1507 2016.docx


Rozhodnuti - 3 Tdo 1507_2016