Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2019

Vážený pane,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 6. 4. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 55/2019. V žádosti požadujete následující:

„Sdělte všechny sp. zn. a jednotlivé soudce Nejvyššího soudu, kteří projednávali a rozhodovali o dovoláních a návrzích na delegaci věci (odnětí a přikázání věci), podaných Nejvyššímu soudu, jako mimořádných opravných prostředcích a návrzích ve věci, týkající se osoby T. R., nar. XY a vedené pod sp. zn.: 14 T 7/2014 Okresního soudu pro Prahu západ, soudkyně Jitky Drábkové. Informaci žádám v xls či csv formátu.“

Povinný subjekt Vám požadované informace poskytuje formou přílohy v požadovaném formátu xls.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.


 

S pozdravem


 
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona