Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 56/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“)
Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud obdržel dne 27. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod spisovou značkou Zin 56/2016. Konkrétně žádáte informaci, zda byl soudce Mgr. A. N., na stáži či v obdobném postavení u Nejvyššího soudu, případně v jakém období a u jakého senátu.

Odpověď: Vámi uvedená osoba nikdy nepůsobila (v období od vzniku Nejvyššího soudu České republiky v Brně dne 1. 1. 1993) a v současné době rovněž nepůsobí u Nejvyššího soudu na žádné pozici. Tedy ani jako soudce, zaměstnanec, asistent nebo stážista.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.