Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 56/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 56/2017, prostřednictvím které žádáte o zaslání anonymizované verze usnesení sp. zn. 26 Cdo 4519/2016 ze dne 15. 3. 2017.

Povinný subjekt Vám tímto zasílá Vámi požadovanou informaci v příloze nazvané „26Cdo4519 2016.docx“.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 26Cdo4519 2016.docx


Rozhodnuti - 26 Cdo 4519_2016