Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 57/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 8. 4. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 57/2019. V žádosti požadujete poskytnutí:

rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 28 Ncu 187/2015 a sp. zn. 28 Ncu 251/2014“

Vaši žádost jste následně dne 17. 4. 2019 doplnil ve smyslu, že Vám postačí poskytnutí anonymizovaných verzí těchto rozhodnutí.

Povinný subjekt Vám požadované informace zasílá v příloze tohoto oznámení.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Přílohy (elektronické):
28 Ncu 187_2015.pdf
28 Ncu 251_2014.pdf

28Ncu187_2015.pdf

28Ncu251_2014.pdf