Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 66/2017 tohoto znění: „Dovoluji si obrátit se na Vás v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), v platném znění, žádostí o poskytnutí informací, zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost WH-Pharma s.r.o., IČ: 28942221, se sídlem Talafusova 970, 284 01 Kutná Hora - Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154699.

Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení.“

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi sděluje, že výše uvedená společnost k dnešnímu dni vůbec nefiguruje v seznamu účastníků řízení u Nejvyššího soudu. V uplynulých třech letech (ani dříve) se tudíž neúčastnila žádného řízení, ať už na straně žalující anebo žalované.

Nad rámec tohoto sdělení Vás povinný subjekt informuje, že dotazy na stav řízení anebo dotazy podobného typu, které se vztahují k možným účastníkům řízení – právnickým osobám, můžete pokládat informační kanceláři Nejvyššího soudu telefonicky každý všední den v době od 7:30 do 16:00 hodin, a to na číslech +420 541 593 413 nebo +420 541 593 383. Takovou informaci pak obdržíte obratem a není nutné na ni čekat jako v případě podání podle Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona