Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“) a odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 Informačního zákona
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud obdržel dne 10. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 67/2016. Konkrétně žádáte informace, zda Nejvyšší soud rozhodoval v těchto věcech:

Požadavek 1:
1. Spor mezi žalobcem Kovošrot Děčín a žalovaným Z. Š., v prvním stupni bylo vydáno rozhodnutí Nc 102/2005-28 Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 5. 2014, v druhém stupni vydáno rozhodnutí 3 Cmo 103/2005-63 Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 2005.

K Vámi uvedeným spisovým značkám Nc 102/2005 a 3 Cmo 103/2005 nebylo nalezeno žádné dovolání v databázi Nejvyššího soudu. Dovolání tedy nebylo k Nejvyššímu soudu podáno. Účastníci řízení, které jste uvedla, však figurují u Nejvyššího soudu v dovolání pod sp. zn. 32 ODO 1042/2005, přičemž tato věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 37 Cm 158/2002, Vrchní soud v Praze ji vede pod sp. zn. Cmo 254/2004.

S odkazem na zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 odst. 1 Informačního zákona Vám sděluji, že rozhodnutí sp. zn. 32 ODO 1042/2005 je uveřejněno na webových stránkách Nejvyššího soudu v anonymizované verzi zde:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2032%20AND%20%5Bspzn2%5D%3Dodo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D1042%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2005&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Požadavek 2:
2. Spor mezi žalobcem Elektrobazar s. r. o. a žalovaným Electrowin a. s., v prvním stupni bylo vydáno rozhodnutí 19 Cm 5/2011-152 Městského soudu v Praze (opravné usnesení 19 Cm 5/2011-156 ze dne 2. 8. 2012) a v druhém stupni vydáno rozhodnutí 3 Cmo 390/2014-288 Vrchního soudu v Praze.

K Vámi uvedeným účastníkům a sp. zn. 19 Cm 5/2011 a sp. zn. 3 Cmo 390/2014 je u Nejvyššího soudu vedeno dovolání pod sp. zn. 23 Cdo 5730/2015, které na Nejvyšší soud dorazilo dne 28. 12. 2015. V této věci však nebylo doposud rozhodnuto a tak není možné zaslat Vám rozhodnutí.

Jako doplňující informaci Vám sděluji, že výše uvedenému dovolání sp. zn. 23 Cdo 5730/2015 předcházelo dovolání, u kterého však souhlasí pouze spisová značka Městského soudu v Praze 19 Cm 5/2011, nikoli však sp. zn. 3 Cmo 390/2014 Vrchního soudu v Praze a které je u Nejvyššího soudu evidováno pod sp. zn. 23 Cdo 2679/2013. S odkazem na zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 odst. 1 Informačního zákona Vám sděluji, že předmětné rozhodnutí v anonymizované podobě naleznete zde:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2023%20AND%20%5Bspzn2%5D%3Dcdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D2679%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2013&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.