Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informačního zákona“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 12. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 68/2016 a v níž žádáte zpřístupnění následujících rozhodnutí v anonymizované verzi:

1. sp. zn. 28 Cdo 3895/2013, ze dne 10. 6. 2014,
2. sp. zn. 22 Cdo 52/2002,
3. sp. zn. 22 Cdo 737/2002.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Vámi požadovaná rozhodnutí v anonymizované podobě jsou uveřejněna na stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, v sekci Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu, a to pod níže uvedenými odkazy:

1. sp. zn. 28 Cdo 3895/2013:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2028%20AND%20%5Bspzn2%5D%3Dcdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D3895%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2013&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

2. sp. zn. 22 Cdo 52/2002:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2022%20AND%20%5Bspzn2%5D%3Dcdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D52%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2002&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

3. sp. zn. 22 Cdo 737/2002:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2022%20AND%20%5Bspzn2%5D%3Dcdo%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D737%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2002&SearchMax=1000&SearchOrder=4&Start=1&Count=15&pohled=1

Náklady za poskytnutí informace v souvislosti se žádostí sp. zn. Zin 68/2016 Vám účtovány nebudou.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.