Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 6/2018, ve které požadujete „poskytnutí následující informace: usnesení vydané v řízení 7 Tdo 1120/2017… …, kterým se řízení končí.“ Výslovně přitom uvádíte, že předmětem Vaší žádosti je anonymizovaná kopie tohoto usnesení.

Povinný subjekt Vám v odpovědi zasílá anonymizovanou verzi usnesení Nejvyššího soudu č. j. 7 Tdo 1120/2017 – 35 ze dne 20. 12. 2017 v elektronické podobě.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 7Tdo1120 2017.docx


Rozhodnuti - 7 Tdo 1120_2017