Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2020

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 

Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 10. 1. 2020 Vaši žádost sp. zn. Zin 6/2020, prostřednictvím které žádáte poskytnutí

„1) Analýzy k ukládání peněžitých trestů v rozhodovací praxi českých soudů. Nejvyšší soud. Sp. zn. Sm 353/2016 (Tpjn 49/2016) z 27. 1. 2017.

2) Analýzy Nejvyššího soudu 28/2016 k ukládání peněžitých trestů ve vybraných členských státech Evropské unie."

 

Svoji žádost jste následně doplnila dne 22. 1. 2020 tak, že Vám postačuje poskytnutí anonymizované verze Analýzy k ukládání peněžitých trestů v rozhodovací praxi českých soudů.

Povinný subjekt Vám požadované analýzy zasílá formou elektronických příloh tohoto sdělení, a to v autentické podobě, pouze v rámci Analýzy k ukládání peněžitých trestů v rozhodovací praxi českých soudů (Tpjn 49/2016) povinný subjekt anonymizoval jméno tam uvedeného obžalovaného.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdila do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 Přílohy (elektronické):

Analýza k ukládání peněžitých trestů v rozhodovací praxi českých soudů (Tpjn 49/2016)

Analýza Nejvyššího soudu 28/2016 k ukládání peněžitých trestů ve vybraných členských státech Evropské unie.