Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 72/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, v níž se dožadujete zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 5331/2015, vydaného dne 28. 4. 2016. Tuto žádost eviduje povinný subjekt pod sp. zn. Zin 72/2016.

Předmětné rozhodnutí, respektive usnesení, naleznete v příloze (název přílohy 29Cdo5331-2015). Nejvyšší soud tak vyhovuje Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 18. 5. 2016, neboť dané usnesení si již řádně vyzvedli všichni účastníci řízení a tudíž byla splněna podmínka pro poskytnutí tohoto rozhodnutí (usnesení) také třetím osobám, respektive je možné již jeho zveřejnění.

Vzhledem k tomu, že účastníky řízení ve věci sp. zn. 29 Cdo 5331/2015 nebyly fyzické osoby, není třeba, aby povinný subjekt usnesení anonymizoval, proto jej zasílá v plné verzi.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Příloha: 29Cdo5331-2015

Rozhodnuti - 29 Cdo 5331_2015