Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2019

Vážený pane,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 78/2019, prostřednictvím které žádáte:

„… zaslání jakékoli elektronické podoby rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2635/2018, jelikož se ještě neobjevilo v databázi Nejvyššího soudu dostupné na webových stránkách soudu. Pokud v mezidobí dojde k webovému uveřejnění tohoto rozhodnutí, bude mi stačit tato informace.“

Tuto žádost jste doplnil dne 29. 5. 2019 sdělením, že plně postačí poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2635/2018.

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdil přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.


 
S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická): rozhodnutí 25 Cdo 2635/2018.