Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 79/2019

Vážený pane,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 79/2019, prostřednictvím které žádáte:„Spisovou značku rozhodnutí, jenž bylo vybráno jako judikát NS 2/2001 - T 34 (komentář k tr. ř. § 264) – závaznost právního názoru odvolacího soudu zaniká s částečnou změnou skutkových okolností.

Povinný subjekt Vám sděluje, že rozhodnutím, které bylo pod uvedenou spisovou značkou publikováno v publikaci „Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu“, Svazek 2, ročník 2001, autorů Balák/Púry a kolektiv, byl rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. 8 Tz 287/2000.

Nad rámec Vaší žádosti si povinný subjekt dovoluje informovat, že téměř totožná žádost z Vaší strany byla povinným subjektem vedena už pod sp. zn. Zin 139/2017. V rámci odpovědi v tomto řízení Vám povinný subjekt uvedené rozhodnutí přímo také poskytl.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona