Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 7/2018, ve které požadujete „poskytnuti prehledu spisovych znacek tykajicich se spolecnosti Chytry Najem s.r.o., Zruc, IC 26158958, které jsou nebo byly rozhodovany u vaseho soudu.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni (v 8 h a 20 min) neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby), ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost. Vzhledem k tomu, že požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 7/2018 ze dne 16. 1. 2017 (přehled spisových značek) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkajících se existence samotných soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový přehled logicky nevypracovával.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že v předmětné žádosti bylo chybně uvedeno identifikační číslo společnosti. Z tohoto důvodu tedy povinný subjekt při vyhledávání ve své databázi vyhledával případná řízení jak podle chybného identifikačního čísla, tak podle správného identifikačního čísla (IČ 29158958).

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona